MARKTIME je BILLING software pro daňové poradce, advokáty, účetní, auditory, projektanty, IT konzultanty...

  • MARKTIME je web software, který běží v CLOUDu nebo na serveru zákazníka.
  • MARKTIME je řešení pro vykazování, vyúčtování, reporting a plánování duševní práce na vašich projektech.
  • MARKTIME oceňují především ti, kdo potřebují pravidelně generovat desítky a stovky vyúčtování duševní práce s podrobným rozpisem fakturovaných služeb.

Jak MARKTIME pomůže?
Evidence projektů/spisů/zakázek/klientů/úkolů v jednom systému.
Rychlejší fakturace s podrobným a přesným vyúčtováním.
Vykazování a vyúčtování odpracovaného času, výdajů, pevně domluvených odměn, opakovaných paušálních odměn, volných hodin v paušálních odměnách.
Díky propracovaným billing procesům ušetříte nemálo hodin s vyúčtováním a fakturací!
Plánování a úkolování lidí, systém včasného varování.
Elektronické odesílání faktur a příloh.
Integrace s účetním systémem (ERP) nebo se systémem pro správu dokumentů (DMS).
Podklady pro manažerský reporting.
Tiskové sestavy na míru (DOC/XLS/PDF), návrhář sestav pro uživatele.
Kdo používá MARKTIME?
Koukněte na video návody (webináře).
MARKTIME v mobilním telefonu MARKTIME v mobilním telefonu MARKTIME v mobilním telefonu MARKTIME v mobilním telefonu MARKTIME v mobilním telefonu
MARKTIME v mobilním telefonu MARKTIME v mobilním telefonu
GRID (přehled) projektů
GRID (přehled) projektů
GRID (přehled) klientů
Přehled vykázaných úkonů, příklad souhrnů podle osob
Nástroj GRID-REPORT, návrhář tiskové sestavy nad datovým přehledem
Příklad pevné tiskové sestavy
Úvodní uživatelem konfigurovatelná DASHBOARD stránka
Rozhraní kalendáře pro vykazování hodin
Rozhraní kalendáře pro vykazování hodin
GRID (přehled) vystavených faktur
Příklad tiskové sestavy dokladu faktury
Příklad tiskové sestavy přílohy faktury
Příklad vykazování hodin na projektu
GRID (přehled) lidí (uživatelů) v režimu levý+pravý panel
Rozhraní DAYLINE
Kapacitní plánování úkolů