MARKTIME VIDEO návody | Webináře
Uživatelské rozhraní MARKTIME originál
Logika vykazování úkonů
Hodiny/výdaje/pevné, paušální odměny/kusovníky
originál
Formulář pro vykazování hodin (časový úkon) originál
Kalendář pro vykazování hodin originál
Logika paušálních, pevných odměn originál
Vykazovat úkony za jinou osobu originál
Ceníky hodinových sazeb originál
Logika nákladových hodinových sazeb originál
Schvalování (příprava fakturačních podkladů)
Vystavení faktury
originál
GRID přehledy - Filtrování/Sloupce/Reporting originál
Založit uživatele, změna hesla, odblokování účtu originál
Logika aplikační a projektové role, pozice osoby, zařazení osob do týmů originál