Blog příspěvek
BLOG příspěvek, 21.08.2018

MARKTIME v roce 2018 slaví 10 let své existence!

Tři roky po verzi 5 přichází verze 6.

Jádro verze 6 zůstává shodné jako ve verzi 5 (datový model, aplikační názvosloví, technologie web serveru a reportingu, integrace s externími IS).

Stále platí, že se vykazují, schvalují a fakturují worksheet úkony do projektů, sešitů a aktivit.

Kompletně jsme přepracovali karosérii aplikace, částečně motor, podvozek zůstal zachován.

Cíle vývoje verze 6:

Nejdůležitější novinky/změny ve verzi 6: