PODPORA

Jsme vývojáři i implementátoři systému MARKTIME.

Ideální situace je, když zákazník je schopen pracovat v systému okamžitě bez úvodní implementace.

V menších kancelářích tomu tak bývá. Zhruba po měsíci úvodního provozu pro zákazníka maximálně vyrobíme nějakou šablonu pevné tiskové sestavy.

MARKTIME si nastavíte samo-obslužně

S úvodní instalací dostáváte k rukám konfiguraci pro přizpůsobení systému Vašim potřebám (admin rorzhraní)

MARKTIME je navržen jako 100% samo-obslužný systém, kde naprostou většinu nastavení provádí sám uživatel (administrátor).

Jsme výrobcem i implementátorem systému. Zpravidla s každou třetí implementací doprogramujeme další potřebné funkce.

Všichni zákazníci mají stejné jádro systému, mohou si software i samy nainstalovat.

Implementace v CLOUD režimu je pro nás výhodnější, protože nemusíme žádat zákazníka o přístup na jeho server.

Někdy je výhodnější naimplementovat MARKTIME v CLOUDu a až poté to kompletně převést na server zákazníka.

Odvětvové rozdíly v implementacích jsou řešeny různým nastavením číselníků, rolí, workflow a různou sadou šablon tiskových sestav.

Kvůli implementaci není nutné se osobně scházet. Telekonference nebo webinář výrazně zlevňují implementační náklady.