BLOG příspěvek, 07.01.2020
Vážení uživatelé MARKTIME,
dne 6.1.2020 byla uvolněna nová verze pod číslem 6.54.
Mobilní aplikace
Od ledna 2020 běží zkušební provoz aplikace [MARKTIME MOBILE].
Pokud máte zájem o testování, kontaktujte nás - budeme rádi.
Brzy napíšeme podrobnější informace.

KANBAN
KANBAN je stránka (tabule) rozdělená do sloupců, kde každý sloupec představuje jeden workflow stav, v kterém se nachází úkol/projekt/dokument/vyúčtování.
I nadále funguje možnost změnit workflow stav záznamu tlačítkem [Posunout/Doplnit] ze stránky projektu/úkolu/vyúčtování/dokumentu/klienta.
Podrobnější informace o KANBAN v MARKTIME
Obecně o KANBAN

Hvězdičkový filtr
Hvězdičkový filtr si vytváří každý uživatel sám pro sebe.
Tak si uživatel vytvoří množiny projektů, klientů, úkonů apod.
Podrobnější informace o hvězdičkovém filtru

Nástroj [SOUČTY]
Další nástroj pro vytvoření vlastního reportu/statistiky.
Podrobnější informace o nástroji [SOUČTY]

Překlad tiskových reportů do ostatních jazyků
Nad náhledem tiskové setavy je nová rozbalovací nabídka [Překlad sestavy] s hodnotami : Česky/English/Deutsch/Slovenčina.
Doposud fungovali pevné sestavy pouze pro jeden jazyk. Nově si můžete zvolit dynamický překlad.
Dynamický překlad nemusí být stoprocentní, ale základní a často používané MT výrazy to spolehlivě přeloží.
Dynamický překlad nebude fungovat na sestavy vyrobené pro zákazníka na míru, pokud se tam používají jiné výrazy než standardně v MT.
Překlad je k dispozici i pro reporty z nástrojů [GRID REPORT] a [SOUČTY].

Vylepšení rozhraní [DAYLINE]
Na stránce [DAYLINE] najdete volbu [Nastavení], kde si nastavíte jeden ze 6ti způsobů zobrazení:
  • Zobrazovat pouze denní sumy hodin (výchozí volba - fungovalo doposud).
  • Zobrazovat odkazy na čsaové úkony.
  • Rozepisovat sumy hodin podle projektů.
  • Rozepisovat odkazy na časové úkony podle projektů.
  • Rozepisovat sumy hodin podle klientů.
  • Rozepisovat odkazy na časové úkony podle klientů.

Přiložení poštovních zpráv
V menu projektu/klienta/úkolu/vyúčtování/dokumentu najdete nový odkaz [Přiložit poštovní zprávu (INBOX)].
V [Můj profil] si uživatel může nastavit poštovní účet pro došlou poštu a přes něj načítat a přikládat poštovní zprávy k záznamům.

Kompatibilita se starší verzí 5
Od 1.4.2020 už nebude verze 6x kompatibilní s verzí 5.
Od prvního dubna si tedy zákazník bude muset vybrat, jakou verzi dále provozovat na svém serveru.
V CLOUD režimu byla verze 5 vypnuta dne 1.1.2020.