BLOG příspěvek, 07.10.2019
Vážení uživatelé MARKTIME,
dne 1.12.2019 byla uvolněna nová verze pod číslem 6.50.
Aktualizace uživatelské dokumentace
Přepsali jsme uživatelskou dokumentaci (help), aby odpovídala aktuání verzi.
Odkaz na uživatelskou dokumentaci (help)
Výsledovky ziskovosti projektů
Zabývali jsme se podrobněji reportingem ziskovosti projektů.
V modulech [PROJEKTY],[KLIENTI] a [ÚKONY] to vyústilo v rozšíření sady výchozích GRID přehledů o následující:
 • Výsledovka z vyúčtovaných hodnot.
 • Výsledovka z vykázaných hodnot.
 • Výsledovka z vykázaných hodnot s přepočtem fixního kurzu.
Z logiky fungování GRID přehledů vyplývá, že si vše můžete do-upravit na míru vlastním potřebám.
Zároveň došlo k rozšíření katalogu sloupců o dalších asi 10.

Navíc v pevných tiskových sestavách najdete novou report kategorii [Výsledovky] a v ní 4 nové reporty.

Myšlenková mapa vysvětlující principy výsledovek
Pracovní postupy

Integrace s kalendářem
Nabízí se možnost vypublikovat některá MT data do sdíleného kalendáře (Google/Outlook a další).
Je to velmi jednoduché a pro někoho může řešit zdánlivě neřešitelné situace jako např.:
 • Publikování plánovaných absencí do firemního sdíleného kalendáře (např. dovolené).
 • Publikování datumů z MT dokumentů (např. expirace licencí, plných mocí apod.)
 • Publikování termínů úkolů a lhůt z projektů.
Myšlenková mapa logiky publikování kalendářů
Pracovní postupy

Režim vyúčtování projektu
Původní atribut projektu [Vztah projektu k fakturaci] jsme přejmenovali a rozšířili na tzv. "Režim vyúčtování projektu".
Vyplňuje se v kartě projektu, záložka [Fakturační nastavení projektu].
Z tohoto pohledu rozlišujeme 3 druhy projektů:
 • Výchozí Kombinace vyúčtování hodiny/výdaje/jednorázové nebo opakované pevné odměny/kusovník.
 • Pevná cena Cenu projektu tvoří jedna nebo několik pevně domluvených odměn, hodiny a výdaje jsou pouze nákladem.
 • Nulová cena Interní/režijní projekt, který se nikdy fakturovat nebude.
Podrobnější informace o fakturačním režimu projektu

Zpětný přepočet sazeb
V hamburger menu vybraného projektu nebo klienta je nový odkaz [Další] -> [Přepočet rozpracovaných hodin].
Odkaz se nabízí v případě, že se v projektu/klientovi nacházejí rozpracované hodiny na fakturovatelných aktivitách.
Možnost zpětného přepočtu ručně vybraných úkonů přes menu [Zaškrtlé záznamy] zůstává beze změny.
Nově systém po pře-uložení ceníku sazeb nabízí návrh pro zpětný přepočet rozpracovaných hodin.
Systém zobrazuje návrh k přepočtu pouze v případě, že to vyhodnotí jako potřebné.
Podrobnější informace o zpětném přepočtu rozpracovaných hodin

Odeslaná pošta a šablony zpráv
Uživatel má nově možnost si zvolit, zda zprávu odešle textově (stávající režim) nebo jako html zprávu (novinka).
Došlo k přepracování formuláře pro návrh šablon poštovních zpráv.
Šablony poštovních zpráv se využívají pro textace často odesílaných zpráv, především v souvislosti s elektronickou fakturací.
Nyní je možné vložit do zprávy slučovací pole z návrháře katalogu polí.
Funguje to stejně jako vložit sloupec do GRID přehledu z návrháře sloupců.

Notifikační e-mail zprávy
Došlo k úplnému přepsání nástroje automatických notifikačních zpráv.
Jsme si vědomi, že to nefungovalo optimálně.
Z přijímání notifikačních zpráv se uživatel může odhlásit (viz [Můj profil]).
Např. oznámení o založení nového projektu systém již nebude zasílat pro každý projekt a uživatele zvlášť.
Pokud dojde během pár minut k založení více projektů, systém si počká a pošle vše v jedné zprávě.
Systém již nebude zprávu posílat každému uživateli zvlášť, ale vyhodnotí okruh členů projektů a případně sdruží příjemce zprávy.
Např. pokud založíte projekt jehož členem budou [Všichni], systém odešle pouze jednu zprávu adresovanou všem členům projektu.
Notifikaci o překročení limitu rozpracovaných hodin v projektu systém odešle pouze jednou denně.
Vylepšení v notifikacích je více!

Dědičnost projektových rolí
Obsazení projektových rolí v projektu lze dědit z nadřízených úrovní:
 • Klient projektu
 • Středisko projektu
 • Projektový uzel
Pokud např. roli "Manažer projektu" nastavíte v klientovi, bude automaticky platit ve všech projektech daného klienta.
Samozřejmě lze to kombinovat a manažera definovat současně v klientovi i v projektu samotném.

Pokud obsadíte roli ve středisku, bude automaticky platná ve všech projektech daného střediska.
S výhodou si můžete v administraci založit roli např. "Divák projektu" a tu obsadit lidmi a týmy ve středisku. Potom všichni obsazení budou disponovat přístupem k projektům ve středisku.

Uživatelské rozhraní pro schvalování
Ve schvalovacím dialogu najdete nové tlačítko [Report].
Tlačítkem zobrazíte nabídku 4 přednastavených pevných tiskových sestav. Tiskové funkce GRID-REPORT tímto nejsou dotčeny.

Na prosbu několika kanceláří jsme do systému přidali schvalovací rozhraní inspirované předchozí verzí č. 5.

V hlavním menu najdete odkaz [Schvalování].

Více informací ke schvalovacímu procesu