BLOG příspěvek, 07.10.2019
Dne 18.10.2019 jsme do verze 6.40 přidali ještě několik rozšíření.
KALENDÁŘ: Měsíční kalendář + GRID
Do rozhraní kalendáře jsme přidali další zobrazení s názvem "Měsíční kalendář + GRID".
Rozměrem malý kalendář zobrazuje pouze sumy vykázaných hodin, zbytek uživatel uvidí až po kliknutí myší ve velkém GRIDu.
Toto rozhraní vychází z kalendáře, který fungoval v předchozí verzi 5.
Uživatelé se tak mohou přepínat mezi stávajícím plánovacím kalendářem a měsíčním grid kalendářem.
Původní (plánovací) kalendář zůstává beze změn.

Obnova zapomenutého hesla

V úvodní přihlašovací stránce je tlačítko [Obnovit zapomenuté heslo].
Doposud byla obnova hesel pouze na adminovi. Nyní to mohou uživatelé řešit samo-obslužně.
Admin tuto funkci může vypnout v globálním nastavení systému.

Schvalování fakturačních podkladů

Systém funguje tak, že uživatelé z přehledu úkonů/projektů/klientů/úkolů/lidí vytvářejí klientská vyúčtování.
Pro zrychlení přípravy fakturačních podkladů jsme přidali rozhraní nazvané [SCHVALOVÁNÍ].
Vzorem bylo podobné rozhraní z předchozí verze 5, po kterém někteří uživatelé volají.
Technicky se jedná o identické přehledy dat jako v modulech KLIENTI/PROJEKTY/ÚKOLY, ale zde uživatel přeci jenom méně kliká a snad i rychleji vyúčtuje rozpracované projekty.
Výchozí sloupce v přehledech si samozřejmě můžete upravit nebo zde přidat další pojmenované přehledy.

Uzamknout vyúčtování

Do karty vyúčtování jsme přidali nový box s nadpisem "Zámky nad vyúčtováním".
Jsou tam 3 zámky (zaškrtávací checkboxy), jejichž kombinace pokrývají nejběžnější scénáře v praxi, tedy:

 • Zákaz upravovat cenu vyúčtování.
 • Zákaz manipulace s úkony s nulovou cenou (zahrnout do paušálu/odpis).
 • Zákaz upravovat/odstraňovat kartu vyúčtování (s výjimkou administrátora).

Zamykat/odemykat vyúčtování lze i hromadně přes menu [Zaškrtlé záznamy] nad přehledem vyúčtování.
Zámky neomezují případnou úpravu popisů vyúčtovaných úkonů (položek vyúčtování).

Nové odkazy v hlavním menu

V hlavním menu najdete 3 nové odkazy:

 • Schvalování
 • Správa opakovaných odměn
 • Správa aktivit

Přidali jsme samostatnou stránku pro správu opakovaných paušálních odměn plus možnost založit nový předpis paušálu rovnou z hlavního menu (doposud to šlo pouze přes projekt).
Doposud bylo možné opakované odměny najít pouze na stránce projektu nebo v tiskových sestavách.

Záložka [Servis účtu] na stránce osoby v modulu [LIDÉ]

Veškeré funkce s povahou servisu pro uživatele jsme přesunuli do samostatné záložky "Servis účtu".
Zde může admin uživateli změnit heslo, login, vyčistit cache profilu nebo sledovat jeho přístupový log.

Opakované (robotické) úkoly

Na stránce projektu je nová záložka [Opakované úkoly] (zobrazí se v případě, že v projektu existují opakované úkoly).
I na stránce úkolu je nová záložka [Vygenerováno robotem].
Celkově došlo k zpřehlednění mezi úkoly "roboty" a úkoly založenými robotem.

Vážení uživatelé MARKTIME,
dne 7.10.2019 byla uvolněna nová verze pod číslem 6.40.

Novela zákona o dph | Haléřové zaokrouhlování faktur

Tuto záležitost má smysl řešit pouze v případě, že u fakturace uplatňujete zaokrouhlování celkové částky.

V admin nastavení [Vyúčtování/Fakturace] -> [Zaokrouhlovací pravidla] najdete novou zaškrtávací volbu [U faktur s DZP od 30.09.2019 počítat DPH z haléřového zaokrouhlení].

Volba je automaticky zaškrtnuta.

Systém automaticky nepřepočítává již uložené faktury s DZP od 30.9.2019 vystavené ještě před aktualizací na verzi 6.40.
Pokud máte nastaveno zaokrouhlování a pře-uložíte fakturu s DZP od 30.9.2019, systém automaticky přepočítá DPH.

Odkaz na jeden z výkladů k novele DPH

Modul [PROJEKTOVÉ SLOŽKY]

V systému najdete nový modul [PROJEKTOVÉ SLOŽKY].

Cílem je možnost zatřídění projektů do složek podle šanonové logiky (v jedné složce více projektů).
V kartě složky je možné přednastavit projektové role (manažer/člen apod.), které se automaticky promítají do projektů.
Struktura složek může být stromová bez omezení a nastavení projektových rolí se automaticky dědí do podřízených složek.

Do projektové složky nelze přímo vykazovat úkony, složka slouží pouze pro zatřídění projektu do nějaké struktury.

Karta projektu obsahuje nové pole [Projektová složka] (combo nabídka).

V hlavním menu [NOVÝ] najdete odkaz pro založení složky. Oprávnění zakládat složky je třeba uživatelům nastavit v jejich aplikační roli .

Změna názvu modulu [FAKTURY]

Místo odkazu "FAKTURY" najdete v hlavním menu odkaz "VYÚČTOVÁNÍ".

Vliv na funkci to žádný nemá, jde pouze o terminologii.
Na stránkách projektu/klienta/úkolu se záložka s názvem "Faktury" přejmenovala na "Vyúčtování".

Důvodem je skutečnost, že hodně našich nových zákazníků tvrdí, že nepotřebují v systému vystavovat faktury, ale pouze podrobná vyúčtování. Někdy v systému tápou, neodvažují se vystavit faktury a hledají jiný způsob, jak pořídit report vyúčtování.

Systém technicky funguje tak, že v rámci procesu vyúčtování automaticky generuje fakturu společně s podrobným vyúčtováním. A záleží na uživateli, zda fakturu využije nebo ne.

MARKITME není účetní systém a výraz "Faktura" zní až moc závazně. To někdy uživatele zbytečně svazuje při potřebě upravovat nebo mazat již vystavené vyúčtování.

Samozřejmě se jedná o pochybení na naší straně a omlouváme se za případné zmatky.

Grafický podpis a logo na faktuře

V nastavení hlavičky vystavovatele faktury najdete nová tlačítka [Nahrát grafické logo] a [Nahrát grafický podpis].

Tímto si můžete samo-obslužně nahrát grafické obrázky loga a podpisu do každé hlavičky vystavovatele faktury (doposud to bylo možné pouze přes naší technickou podporu).

Grafický podpis lze nově nahrát i v kartě osobního profilu uživatele.
Tímto můžete zajistit, že každý uživatel má vlastní grafický podpis na faktuře, kterou vystavil.

Systém navíc automaticky upraví velikost obrázků, aby se vešli na report faktury nebo přílohy faktury.

Všechny výchozí tiskové šablony faktur jsme aktualizovali, aby vnitřně počítali s případným grafickým podpisem.
Tímto nejsou dotčeny tiskové šablony faktur, které jsme zákazníkům vytvářeli na míru.

Hromadné odesílání faktur

Nad přehledem vyúčtování v menu [Zaškrtlé záznamy] je odkaz [Odeslat hromadně elektronickou poštou].

Toto rozhraní jsme rozšíli o volbu:

 • Každé výúčtování odeslat samostatnou zprávou
 • Všechny vyúčtování odeslat v jediné zprávě

Navíc zde došlo k zpřehlednění přehledu vyúčtování s název klienta a částku

Zaokrouhlování vykázaných hodin

Dosud bylo možné nastavit zaokrouhlovací pravidlo vykázaných hodin pouze globálně pro všechny klienty.

V záložce [Fakturační nastavení] karty klienta najdete nové pole [Zaokrouhlování hodin klienta].

Tímto lze u vybraných klientů nastavit jiné zaokrouhlování hodin než je nastaveno globálně v systému.
Nastavení má dopad na všechny projekty daného klienta.

Volba nabízí tyto možnosti k vyplnění: Dědit ze systému/Nezaokrouhlovat/5 minut/6 minut/10 minut/15 minut.

Kategorie pevných tiskových sestav

Změnili jsme strukturu kategorií pevných tiskových sestav (bezkontextových), viz nový seznam kategorií:

 • Reporting zdrojových úkonů (podrobné výpisy vykázaných hodin/výdajů/odměn...)
 • Exporty
 • Provoz (Summary pohledy DNES/TENTO týden)
 • Reporting faktur (Různé statistiky vystavených faktur)
 • Reporting klientů a projektů (Různé statistiky s výpisem klientů nebo projektů)
 • Reporting osob (Statistiky lidí)
 • Reporting úkolů
 • Vyrobit si vlastní statistiku
 • Nastavení systému
Rychlá tlačítka ve schvalování

Rozhraní pro schvalování úkonů obsahuje tyto nová tlačítka:

 • [Všechny hodiny zahrnout do paušálu]
 • [Vrátit vše na rozpracováno]
 • [Zaškrtlým novou sazbu] (režim GRID)
 • [Zaškrtlé záznamy: Fakturovat] (režim GRID)
 • [Zaškrtlé záznamy: Zahrnout do paušálu] (režim GRID)
 • [Zaškrtlé záznamy: Odepsat] (režim GRID)
Párování záloh s fakturou a modul [ZÁLOHY]

Na stránku faktury jsme přidali novou záložku [Spárované zálohy].

Došlo k zpřehlednění dialogu pro párování úhradu záloh s vystavenou fakturou.

V návrháři sloupců u přehledu záloh najdete několik nových sloupců:

 • [Uhrazeno] (Součet všech dílčích úhrad zálohy)
 • [Spárované úhrady] (Součet všech spárovaných úhrad záloh s daňovou fakturou)
 • [Zbývá spárovat] (Částka bez DPH, kterou ještě chybí u zálohy spárovat s daňovou fakturací)
Kalendář a docházka

V kalendáři se kromě vykazovaných hodin zobrazují:

 • Úkoly s plánovaným časem zahájení nebo dokončení
 • Termíny
 • Čas příchodu z docházky
 • Čas odchodu z docházky

Nad kalendářem lze toto vypnout přes menu [Nastavení->Zobrazovat i otevřené termíny a úkoly].

Pro účely docházky najdete 2 nové reporty v osobních tiskových sestavách.

LIVE CHAT
Součástí hlavního menu je nově i ikona pro zapnutí live chatu s MARKTIME podporou.
Zapnout live chat lze i ze stránky [Můj profil].

Došlo k rozšíření stránky [Můj profil].

V modulu [LIDÉ] se nad přehledem zobrazuje rychlý filtr INTERNÍ/KONKTAKTNÍ osoby.

V dialogu pro odeslání poštovní zprávy jsme vylepšili napovídač adresy příjemce zprávy.