BLOG příspěvek, 01.07.2019

Vážení uživatelé MARKTIME,
na konec června 2019 jsme pro Vás připravili novou verzi!
Jsou to drobnější změny a mnoho vylepšení, kterých si na první pohled možná nevšimnete.

Obarvit den v kalendáři

Po přejetí myší nad buňkou dne v kalendáři se nabízí nový link [Obarvit den].
Přes barvu můžete ostatním kolegům indikovat stav/situaci, v které se budete nacházet v daném dni.
Výchozí nabídka je následující:

 1. Dorazím později (růžová).
 2. Home office (zelená).
 3. Nejsem v práci (červená).

Barvy se zobrazují ve všech kalendářových rozhraní a navíc v rozhraní DAYLINE.
Uživatel s admin oprávněním má možnost libovolně rozšířit a měnit položky barev přes admin menu [Worksheet | Úkony]-> [Barvy dnů v kalendáři].

Barevné dny
Barevné dny
Schvalování hromadně označených úkonů

Nad přehledem úkonů v menu [Zaškrtlé záznamy] najdete 2 nové odkazy pro rychlý odpis nebo paušál zaškrtlých úkonů, viz:

 1. Vše zahrnout do paušálu
 2. Vše odepsat
Funguje v modulu [ÚKONY] i v přehledech úkonů na stránkách vybraného projektu, klienta, osoby nebo úkolu.

Menu
Ruční výběr záznamů pro pevnou tiskovou sestavu

Nad přehledem úkonů/projektů/klientů/faktur/lidí/úkolů v menu [Zaškrtlé záznamy] najdete novou volbu [Pevná tisková sestava (bez-kontextová)].
Nově tak lze do tiskové sestavy poslat i ručně vybranou (zaškrtlou) množinu záznamu z datového přehledu.

Podací arch České pošty

V MARKTIME již můžete snadno vytisknout arch pro hromadné podání zásilek u České pošty dle tohoto vzoru.
Jméno adresáta zásilky i číslo podací zapisujete přímo ve formuláři peněžního výdaje, odměny nebo časového úkonu.
Tato 2 nová pole se zobrazí ve formuláři, pokud v nastavení odpovídající aktivity zaškrtnete volbu [Ve formuláři úkonu nabízet k vyplnění informace o poštovní zásilce].
U aktivit, které nemají volbu zaškrtnutou, se pole [Adresát zásilky] nenabízí.
Adresát zásilky a číslo podací najdete i mezi sloupci pro datový přehled úkonů.
V katalogu tiskových sestav najdete nový report s názvem [Poštovní podací arch u České pošty], viz příklad zde.

Úkon poštovního výdaje
Report
Nastavení aktivity
Pravidelné a automatické rozesílání tiskových sestav na e-mail

V admin nastavení šablony tiskové (pevné) sestavy najdete 2 nové volby:

 1. Volba [Časové období dat v sestavě]
  Výstup PDF sestavy dorazí do mailu odfiltrovaný podle zadaného období (není povinné vyplňovat).
 2. Volba [Pojmenovaný filtr v sestavě]
  Výstup PDF sestavy se na pozadí odfiltruje podle zvolené podmínky (není povinné vyplňovat).

Měsíční kapacitní plánování

V modulu [ÚKOLY] lze vytvářet kapacitní plány lidí s přesností na jeden den.
Na začátku roku 2019 jsme uvedli nástroj [Kapacity úkolů] s denním (timeline) rozhraním.

Od druhého čtvrtletí je k dispozici i rozhraní [Měsíční kapacity].
Na ose X jsou měsíce, na ose Y lidé. Dvojklikem na buňku zapisujete nový kapacitní plán (úkol).
Rozhraní praktické pro uživatele, kteří potřebují plánovat kapacity pracovníků po měsících a zároveň mít přehled o reálně vykázaných hodinách.
Pro podporu kapacitního plánování jsme do katalogu pevných tiskových sestav přidali několik reportů.

Rozhraní pro měsíční kapacity
Změna typu faktury u již vystaveného dokladu faktury

Po změně typu faktury v kartě faktury systém nabídne dialog o možných souvislostech se změnou typu faktury.

Reagujeme tak na občasné dotazy, kdy uživatelé očekávají, že s typem faktury dojde automaticky např. ke změně DPH režimu faktury nebo ke změně měny apod.

Funkce [Korekce úkonu]

Ve formuláři zápisu úkonu si můžete přes tlačítko [Nastavení] zapnout funkci "Korekce".
S touto funkcí může uživatel předvyplnit výchozí fakturační status úkonu.

Doposud fungovala korekce pouze pro časové úkony (zápis hodin).

Zapsat korekci je nově možné i pro peněžní výdaj!

Administrace typů dokumentů

Došlo k rozšíření možností definovat oprávnění k záznamů dokumentů.

Nově lze v typu dokumentu nastavit oprávnění i podle projektové role (Manažer projektu, Člen projektu apod.) nebo klientské role (Manažer klienta, Akvizitor apod.).

Toto je aplikovatelné pro typy dokumentů u projektů nebo u klientů.

Export faktur do IS POHODA

Rozšířili jsme exportní rozhraní do účetního systému POHODA o volby:

 1. Přenášet s fakturou kód projektu.
 2. Přenášet s fakturou kód nebo název střediska.
 3. Výdaje a pevné odměny rozúčtovávat po zdrojových úkonech.

Číselník středisek

V admin nastavení středisek systém hlídá možnou duplicitu v kódu a názvu střediska.

V přehledu středisek se zobrazuje i sloupec [Kód střediska].

Omezení vykazovat úkony v projektu podle úkolu

V kartě projektu, záložka [Ostatní] došlo k rozšíření nabídky u volby [Další omezení vykazování úkonů], viz:

 1. V projektu platí zákaz vykazovat úkony
 2. V projektu lze vykazovat veškeré úkony pouze přes úkol
 3. V projektu lze vykazovat hodiny pouze přes úkol

Vyhledávací combo projektu a klienta

Combo nabídka pro hledání projektu a klienta automaticky nabízí prvních 50 vyhovujících záznamů.
Po zadání pár písmen systém dohledá prvních 50 záznamů.

Nově máte možnost si zvýšit tento limit na 100 nebo 200 záznamů přes osobní menu, odkaz "Nastavení pro [Najít]".

Katalog šablon tiskových sestav

Do této aktualizace jsme přidali poměrdně hodně pevných tiskových sestav.
Navíc přes nástroj [GRID REPORT] máte možnost si samo obslužně naklikat další a další tiskové výstupy dle potřeby.
Příloha faktury/podrobné vyúčtování:

Vykázané hodiny/výdaje/odměny: Kapacitní plánování (bez-kontextové sestavy): Rozpočet projektu (kontextová sestava k vybranému rozpočtu):