BLOG příspěvek, 01.03.2019

Vážení uživatelé MARKTIME,
připravili jsme pro Vás novou verzi s označením 6.2 (01.03.2019).
U všech video návodů došlo k aktualizaci podle verze 6.2.

Kořenový ceník sazeb a Limit volných hodin v paušální odměně

V průběhu února 2019 jsme do verze 6.1 ještě přidali 2 zásadnější funkcionality:

 1. Kořenový ceník - rozšíření cenotvorby hodinových sazeb. Stručný popis Video návod
 2. Paušální odměna s automatikou započítávání volných hodin v odměně. Stručný popis Video návod

Kalendář pro vykazování hodin (úkonů)

Stránka kalendáře byla rozšířena o další rozhraní:

 • Měsíční agenda.
  Na rozdíl od měsíčního kalendáře se zde zobrazují i podrobné texty úkonů.
 • Týdenní agenda.
  Na rozdíl od týdenního kalendáře se zde zobrazují i podrobné texty úkonů.
 • N-denní agenda.
  N - je počet uživatelem nastavitelných dní.
 • Přesný den.
  Praktické pro toho, kdo vykazuje hodiny přesným časem od - do.

V nastavení kalendáře možnost si nastavit, zda preferujete dekadický nebo šedesátkový formát zobrazení hodin.

Vlevo zobrazovou statistiku si můžete rozšířit přes osobní report "Osobní statistika hodin (po klientech)" nebo "Osobní statistika hodin (po projektech)".

Kalendář: Měsíční agenda Kalendář: Přesný den Osobní report - Statistika
Aktualizace pod-projektů

V hamburger menu projekt najdete nový odkaz [Hromadná aktualizace pod-projektů] (pokud projekt má pod sebou pod-projekty).

V hamburger menu nově i odkaz na všechny přímo podřízené pod-projekty.

Přesunutí klienta do archivu

Pokud se pokusíte přesunout klienta do archivu, systém se vás nově dotáže, zda chcete archivovat i jeho případné projekty nebo podřízené stromově podřízené klienty.

Tento princip funguje i opačným směrem u obnovy klienta z archivu.

Zálohové faktury

Řádky v přehledu záloh jsou graficky rozlišeny barvou:

V přehledu zálohových faktur najdete 2 nové sloupce [Spárované daňové faktury] a [Spárované DPP].

V cenovém rozpisu daňové faktury se pro každou spárovanou úhradu zálohy zobrazuje samostatný řádek vč. uvedení DPP kódu. Doposud se zobrazoval jeden souhrný řádek pro všechny sprárované DPP s fakturou.

Generování opravného dokladu faktury

Doposud se generoval dobropis tak, že obsahoval položky za každý projekt a DPH sazbu ve zdrojové faktuře. Text položky byl konstantní "Dobropisovaná částka".

Nyní se generuje tak, aby jeho položky vycházeli přesně z cenového rozpisu opravované faktury.

I nadále platí, že po vygenerování dobropisu si můžete jeho položky libovolně upravovat a přidávat.

Poznámky
Centrální přehled poznámek

Karta poznámky byla rozšířena o pole [Datum].

Poznámky zapsané u klientů/projektů/lidí/faktur/úkolů máte možnost zobrazit v centrálním přehledu přes hlavní menu [Poznámky].

V přehledu poznámek jsou k dispozici standardní grid funkce jako návrhář sloupců, souhrny, grid-report, export.

Z přehledu se rychle dostanete na stránku svázaného klienta, projektu nebo úkolu.

Stále platí, že složitější poznámkové evidence si můžete založit v modulu [DOKUMENTY] (např. pro realizaci knihy došlé pošty, došlé faktury, kniha objednávek apod.)

GRID - Rozložení panelů

Nad nabídkou pojmenovaných grid přehledů je nová volba [Detekce změny rozložení panelů].

Tím ovlivníte, zda se po změně přehledu systém má/nemá dotazovat na přepnutí rozložení panelů (v závislosti na počtu sloupců).

Někteří uživatelé preferují pouze levý+pravý panel i v situaci 10ti sloupců a nechtějí se přepínat.

Jsou uživatelé, kteří naopak preferují režim s horním a spodním panelem.

Nadále zůstává možnost se ručně přepnout z levý+pravý panel na režim horní+spodní panel (volba vpravo nahoře).

Rozložení panelů