BLOG příspěvek, 31.01.2019

Vážení uživatelé MARKTIME,
od 31.1.2019 je pro Vás k dispozici nová verze s označením 6.1.
Přehled hlavních změn a novinek, viz níže:

Výkon - až 3x rychlejší odezvy

Na podzim 2018 po upgrade na verzi 6 někteří uživatelé shledali výkon pomalejší než v předchozí verzi

Stávalo se to především na prohlížečích, které jsou pomalejší ve zpracování javascriptu (Bez ohledu na výkon PC), tedy Internet Explorer 10/11, možná i Firefox.

Snížení stránkování přehledů z výchozích 500 záznamů na 100 pomohlo.

Byť neradi, ale rozhodli jsme se ke kompletnímu přepsání GRID nástroje ve vlastní režiji bez využití externích komponent.

Efekt se dostavil jak ve zvýšení výkonu, tak i ve zlepšení provázanosti souvisejících grid funkcí.

Důvodem přepracování nebyl pouze výkon, ale i funkce "Souhrny" a "Strom" viz dále v textu.

Změny/Opravy/Novinky

Grafické rozlišení záznamů
  • Archivované úkony jsou přeškrtlé (jako ve verzi 5).
  • Úkony paušálních odměn mají modré písmo (jako ve verzi 5).
  • Úkony peněžních výdajů mají hnědé písmo (jako ve verzi 5).
  • Nově si všimnete slabé svislé červené čáry u úkonů vykázaných na nefakturovatelnou aktivitu (tj. nefakturovatelné úkony).
  • Nová je i svislá zelená čára, která označuje rozpracované fakturovatelné hodiny, u kterých je nulová fakturační sazba. (Tímto se systém snaží indikovat stav, že nemáte v projektu přiřazen fakturační ceník nebo je neúplný).
GRID přehled
Spodní lišta gridu

Pod gridem najdete lištu s několika tlačítky.

Tlačítko [Print] -> Možnost vytvořit report s aktuálním stavem sloupců, třídění, filtrování a souhrnů.

Tlačítko [Souhrny] -> Nabídka výběru sloupce, podle které se mají souhrny zobrazovat.

Tlačítko [Setting] -> Zda se má tabulka zaplnit na 100% podkladu nebo si šířky sloupců upravím sám, barva pozadí gridu, zapnout/vypnout zalamování textů v buňkách.

Tlačítko [Dávkový označovač] -> Na jeden klik možnost označit přesně 20/50/100 záznamů.

Souhrny
GRID souhrny
Zcela přepracované.

Řádky souhrnů jsou čitejnější a jejich načítání rychlejší než doposud.

Souhrny lze samostatně vytisknout, případně v GRID-REPORT vnořit ještě jeden podřízený souhrn.

Výchozí úroveň souhrnu můžete nově nastavovat i v návrháři sloupců.

Funkcionalita grid souhrnů převyšuje nástroj [WORKSHEET Statistiky], který byl proto stažen z nabídky.

Podobný výstup jako přes [WORKSHEET Statistiky] pořídíte v pevných tiskových sestavách, v sekci "Vyrobit si statistiku" -> zde najdete 3 klikací reporty.

Stromové přehledy
Nové.

Záznamy projektů a klientů máte možnost organizovat do nekonečné stromové struktury.

V kartě projektu je rozbalovací pole [Nadřízený projekt], v kartě klienta pole [Nadřízený klient].

Počet vertikálních strom úrovní není omezen.

Nad přehledem projektů a klientů najdete novou rozbalovací volbu [FLAT/TREE].

"FLAT" znamená plochý přehled. "TREE" je přehled nejvyšších úrovní s možností rozbalení.

Stromový přehled

Stromovou strukturu si můžete nastavit i v klasickém "FLAT" přehledu. V návrháři sloupců najdete sloopce [Podřízení klienti] a [Nadřízený klient] resp. [Podřízené projekty] a [Nadřízený projekt].

Stromový přehled
GRID REPORT
GRID report
Report souhrnů

Funguje to tak, že si v grid přehledu nastavíte paletu sloupců, třídění, filtrování a spustíte nástroj GRID-REPORT.

Přes GRID-REPORT pořídíte tiskový výstup detailních záznamů nebo pouze souhrnů nebo jejich kombinaci.

Nově lze myší nastavit vlastní šířky sloupců a tak mít kontrolu nad rozložením sloupců na stránce.

Nedávno byla doprogramována i funkce "Odstránkování" reportu za zvolenou úroveň (např. stránkování po klientech/projektech/osobách atd.).

Jak zde report vypadá, tak se i přesně vytiskne nebo vyexportuje do pdf/xls/doc.

Z nástroje GRID-REPORT se postupně stal velmi univerzální a přitom jednoduchý návrhář tiskových výstupů na míru.

Menu

V hlavním TOP-MENU byl přejmenován odkaz [GRID] na [ÚKONY].

Termín "Grid" používáme i nadále a označujeme tím tabulkové přehledy dat.


Kontextové (hamburger) menu je graficky mírné jiné, snad čitelnější a rychlejší.

V hlavní menu nabídce již nenajdete odkaz [WORKSHEET Statistiky].

Zalamování textů ve buňkách gridu

Nově má uživatel možnost si nastavit, zda se dlouhé texty v buňkách mají/nemají zalamovat.

Doposud to fungovalo tak, že se dlouhé texty nezalamovali a nešlo to změnit.

Výchozí stav je, že se texty zalamují.

Nastavit si vlastní šířku grid sloupců

Na spodní liště gridu je tlačítko [Setting], kde lze zapnout možnost upravovat šířky sloupců. Ve výchozím vzhledu gridu je volba vypnuta.

Sloupcový filtr

U textových polí se filtrovaný výraz přímo zapisuje do searchboxu pod záhlavím sloupce nebo se kliká na "trychtýř".

U ostatních polí (datum/číslo/checkbox) se kliká na "trychtýř".

U datumového a číselného pole se filtruje přes zadání intervalu hodnoty od-do. Zadání intervalu se zdá být jednodušší a přehlednější.

Hromadné označování záznamů

Již funguje hromadné označení přes táhnutí myši a případně podržení klávesy CTRL.

Ve spodní liště gridu systém vypisuje počet momentálně označených (zaškrtlých) záznamů.

Zaškrtávání checkboxů je i nadále k dispozici + funkce "Dávkový označovač".

Stromové struktury klientů a projektů

Již fungují hyperlink odkazy pro grid sloupce [Podřízení klienti] a [Podřízené projekty]. Jako hyperlink funguje i sloupec [Nadřízený klient] a [Nadřízený projekt].

Zmiňované odkazy se korektně zformátují, pokud je budete tisknout přes nástroj GRID-REPORT.

Kapacitní plánování úkolů
Kapacitní timeline

Úkoly jsme rozšířili o možnost jejich plánování přes timeline rozhraní.

Na ose X jsou dny, na ose Y lidi, každá buňka představuje jeden člověko-den.

V tomto rozhraní se zobrazují pouze ty úkoly, u kterých je vyplněné datum zahájení a plánované datum dokončení (termín).

V buňkách vidíte zaplánované kapacity řešitelů úkolů v hodinách, objem přeplánování nebo zbývající rezerva hodin k do-plánování (vychází se z časového fondu osoby).

V rozhraní můžete úkoly rovnou zakládat a upravovat.

Kořenový (ROOT) ceník sazeb

V nastavení ceníků fakturačních sazeb existuje možnost založit tzv. "Kořenový" ceník.
Volbu [Druh sazeb] zvolit na hodnotu "Kořenové fakturační sazby".

Kořenový ceník slouží k definování fakturačních sazeb pro hodiny, jejiž projekt ani klient nemá přiřazený ceník.

Kořenový ceník se definuje ve správě ceníků a nelze ho přiřazovat k projektům nebo ke klientům.
Doposud systém fakturační sazby k hodinám doplňoval pouze v případě, že existoval ceník u projektu nebo u klienta projektu.

Při vykazování hodin systém automaticky dohledává odpovídající fakturační sazbu podle následujích priorit:

  1. Sazby z ceníku přiřazeného přímo k projektu.
  2. Sazby z ceníku přiřazeného ke klientovi projektu.
  3. Sazby z kořenového ceníku fakturačních sazeb.

Zpětný přepočet sazeb lze provést i přímo z formuláře kořenového ceníku.
Pokud potřebujete u projektů nebo klientů zpětně změnit nebo vyčistit vazbu na ceník, můžete tak rychle učinit přes funkci [Zaškrtlé záznamy]->[Hromadné úpravy] nad přehledem projektů nebo klientů.

Limit volných hodin v paušální odměně
V karté projektu nastavit volné hodiny v paušální odměně
Vykazování hodin zahrnutých do paušální odměny
Hodiny v paušálu

V kartě projektu došlo k rozšíření funkce [Limit hodin k upozornění].

Pokud zaškrtnete volbu Fakturovatelným hodinám v limitu nahazovat status [Zahrnout do paušálu], systém bude automaticky nahazovat status "Zahrnout do paušálu" fakturovatelným hodinám v limitu.

Technicky systém časovým úkonům automaticky přiřazuje korekci se statusem "Zahrnout do paušálu".

V okamžiku, kdy objem rozpracovaných hodin v projektu převýší limit, systém již nebude dalším úkonům přiřazovat korekci.
(Uživatel případně může ručně nastavit korekci dalším úkonům.)

Systém si pohlídá, aby objem vykázaných hodin v limitu matematicky přesně odpovídal nastavenému limitu.

Po vyúčtování rozpracovaných hodin v projektu se výše popsaný mechanismus opakuje.