BLOG příspěvek, 29.10.2018

Vystavená MARKTIME faktura s QR kódem a v ISDOC formátu

Fakturu v ISDOC formátu naimportujete do účetního systému a nemusíte ji tak přepisovat ručně.

Z pohledu uživatele je ISDOC více technická záležitost, protože se pracuje se soubory (XML soubor s příponou ISDOC).

Kromě hlavičkových údajů obsahuje ISDOC faktura i detailní položkové údaje.


QR kód je z pohledu uživatele výrazně jednodušší.

Formát je určen pouze pro přenos účetních hlavičkových údajů faktury, informace o položkách faktury zde nenajdete.

Účetní data z faktury snadno načtete do účetního programu naskenováním QR kódu na faktuře. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů, jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a další.


Pokud potřebujete do vaší již letité report šablony faktury přidat QR kód, kontaktujte nás.

QR kód funguje v MARKTIME verzi 5 a verzi 6.